ZPĚT NA ÚVODOslav 100 let místní trati Zadní Třebaň - Lochovice se zúčastnili a ruku k dílu přiložili:

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

Klub českých turistů, Zadní Třebaň

poberounská hudební skupina, společně s tanečním souborem PRASKAVEC

slavnou tradici mají z Leče vodníci

připravilo video- kazetu s průběhem oslav

SAXI - společnost vydávající knihu k výročí místní dráhy - "třebaňky"

spolek dobrovolných hasičů z Osova

pořadatel jízdy historického vlaku

provozovatel místní dráhy

 

 

   

 

Povídání o trati

Jak konstatovala kolaudační komise, "…je stavba trati v celku dle stávajících předpisů odborně, správně a velmi solidně provedena, zejména pokud se týče staveb pozemních a umělých."

M131 nad BělčíDráha měří 26,5 km s maximálním stoupáním 26,3‰. Ze Zadní Třebaně do Osova musí překonat převýšení 162 metrů. Trať je měřena ze Zadní Třebaně do Lochovic, kde je 12,7 km ve stoupání a 9,2 km ve spádu, směrově pak 10,8 km v obloucích a 15,7 km v přímém směru.

V době svého vzniku měla trať 5 hlídačských domků, 2 studny s dvěla vodními jeřáby (Vosov, Zadní Třebaň), 117 propustků v náspu pro povrchovou vodu a 96 přejezdů a přechodů přes trať.

Stavba železničního spodku, pozemních staveb a zařízení stála 963 116 K. Do celkové sumy však patřil i záložní fond, přípravné práce, výkup pozemků a vozidel). Celkově bylo na výstavbu dráhy Zadní Třebaň - Lochovice vynaloženo 2 786 400 korun. Z této částky zaplatili 12,64% koncesionáři, 12,36% byl státní příspěvek, 5% garantovala země na prioritní akcie a zbývajících 70% byla státní subvence.

Stavební výkresSnaha o maximální snížení stavebních nákladů vedla k unifikaci staveb. Na celé trati je použit jeden typ zděných strážních domků, jeden typ zděných nádražních budov a jeden typ dřevěné čekárny. Všechny budovy a objekty odpovídaly normáliím c.k. rakouských státních drah a Zemského výboru království Českého.

Po uzavření smlouvy se státními drahami byla na trati provozována tato "vozba": 2 lokomotivy 197 kkStB, 4 osobní vozy II-III třídy, 1 poštovní vůz, 6 krytých nákladních vozů , 17 otevřených nákladních vozů, 1 drezína a 3 železné vozíky. Od srpna 1901 do konce roku přepravila dráha 11 620 osob a 19 091 tun zboží. Vzhledem k typu nákladu by bylo na místě nazývat tuto dráhu, drahou "řepnou". Brzy však začala být dráha ztrátová a v roce 1921 činil schodek přes 1 milion korun. Příčinou bylo obrovské zdražení pohonných hmot, velké množství zaměstnanců a zdražení jejich práce a hospodářská poválečná krize. Stejně na tom byly i další místní trati a tak roku 1925 převzal stát garance nad 48 místními drahami. Od té doby patřila trať Zadní Třebaň - Lochovice vždy pod jeho křídla.


Stanice a zastávky v době zahájení provozu

Nové nádraží v Zadní TřebaniZadní Třebaň
stanice byla určena výhradně místní dráze. Byla zde zděná budova, záchody s podružným stavením a skladiště se zvýšenou rampou.
Statut stanice statní dráhy získala ZT roku 1940 a nová budova nádraží byla vystavěna roku 1959.

Běleč
zděný hlídačský domek a dřevěná čekárna

Stanice LiteňLiteň
se zděnou budovou, záchody s podružným stavením a skladiště se zvýšenou rampou, mostní váhou a kůlnou na uhlí.

Skuhrov
původně vybavena jen tabulkou s názvem zastávky a lucernou. Již koncem roku 1901 podali obyvatelé stížnost "...není možno vyčkávati dlouhé hodinyv mrazu a nepohodě příjezdu vlaku." Následující rok zde byla vystavěna dřevěná čekárna.

Všeradice
zděný hlídačský domek a dřevěná čekárna

Vosov
se zděnou budovou a přilehlým skladištěm, záchody s podružným stavením a skladiště se zvýšenou rampou. V době zahájení provozu nebyla stanice v provozu, protože neměla dokončenou příjezdovou komunikaci.

Hostomice
se zděnou budovou, záchody s podružným stavením a skladiště se zvýšenou rampou.

Neumětely-Radouš
zděný hlídačský domek a dřevěná čekárna

Lochovice
společná stanice s rakovnicko-protivínskou dráhou


Další zastávky

Roku 1905 podali občané Radouše žádost o zřízení zastávky. Aby celé věci co nejvíce napomohli, darovali pozemek a zavázali se zastávku vystavět ve vlastní režii. Vlaky zde začaly stavět od 1.května 1906.

V roce 1917 byla zřízena zastávka Nesvačily a v prosinci 1935 se objevila na trati zastávka Vižina.


Zpracováno dle knihy nakladatelství SAXI, vydané u příležitosti 100 let provozu místní trati Zadní Třebaň - Lochovice, neboli "liteňky".
Tuto knihu lze získat na adrese :
SAXI, Na Rymáni 13, Praha 5,
tel: 02/579 10 663,
saxi-doprava@seznam.cz

 

 

Tyto stránky obsahují textové a obrazové materiály týkající se místní dráhy Zadní Třebaň-Lochovice.

Je zde v kostce zachycena historie "lokálky", zvané "liteňka",i oslavy 100 let provozu, ketré proběhly 1.září LP 2001 za celodenního vydatného deště. Ani ten však většinu nadšenců neodradil a oslavy byly důstojně nadšené.

Historie trati podbrdské...
Oblast od Zadní Třebaně k Lochovicům se ve druhé polovině minulého století vyznačovala vyspělým zemědělstvím, zvláště řepařstvím.

Stroje místní dráhy...
310 - Kafemlejnek (Nazdárek) V době zahájení provozu kralovala trati parní lokomotiva zvaná Kafemlejnek nebo také Nazdárek.

Trať "lokálky"...
jak vypadala trať v době zahájení provozu

Vzpomínky z "lokálky"...
…a ten vláček přivezl mého tatínka z války. Já byl tenkrát malý kluk a hrál jsem si na písku před vrátky a když odjela mašina, tak za chvilku koukám, jak ulicí jde voják, v šedivém kabátu a vojenské čepici a s batohem.

Oslavy...
Desítky lidí nervózně přešlapují před nádražím v Zadní Třebani na Berounsku. Vytrvalý dešť bubnuje do jejich deštníků. Po chvíli se v zatáčce ozve houkání a do stanice se valí zahalena v kouři parní lokomotiva.

Obce kolem trati...
pár slov o obcích kolem místní trati

Mocnářství...
jeho apoštolské Veličenstvo a c.a k. mocnářství

VELKÁ přehršel fotografií z oslav 100 let provozu lokálky

Videonahrávky

příjezd lokálky (3.45 MB)
příjezd Františka Josefa I. (2.5 MB)
zdravice vodníků (2.3 MB)


Tato stránka je součástí prezentace
OÚ Zadní Třebaň

a nezávislého občasníku
Naše noviny.

Copyright: OÚ Zadní Třebaň
(c) 2002,
Design: Josef Kozák
(c) 2002,
Program: Jiří Chomát
(c) 2002

Další informace naleznete na internetových stránkách obce
Zadní Třebaň