Zastávkový sloup
tyto sloupy byly v době zahájení provozu ve všech zastávkách


Oslav 100 let místní trati Zadní Třebaň - Lochovice se zúčastnili a ruku k dílu přiložili:

Naše noviny - nezávislý poberounský občasník

Klub českých turistů, Zadní Třebaň

poberounská hudební skupina, společně s tanečním souborem PRASKAVEC

slavnou tradici mají z Leče vodníci

připravilo video- kazetu s průběhem oslav

SAXI - společnost vydávající knihu k výročí místní dráhy - "třebaňky"

spolek dobrovolných hasičů z Osova

pořadatel jízdy historického vlaku

provozovatel místní dráhy

 

 


Aktualizace:
8.října 2001

 
 

 

Tyto stránky vznikly v roce 2001 jako reakce na oslavy 100 let lokálky Zadní Třebaň - Lochovice. Za tu dobu se mnohé na internetu změnilo a tak se omlouváme za nefunkčnost některých odkazů. Bohužel zmizely i fotografie z tehdejší deštivé soboty. Jakmile mi vyjde čas, pokusím se některé v archivu vyhledat a doplnit. (JoK)

 

V sobotu 3. září 2011 projel tratí Zadní Třebaň - Lochovice "císařský parní vlak" . U příležitosti oslav 110 let od zahájení provozu jej zorganizovaly a zaplatily Naše noviny společně s Všeradovou zemí a jeho jízdu provázel obrovský zájem veřejnosti. Přinášíme odkaz na vybrané fotografie z této akce (JoK)
Císařský parní vlak 2011

 

OČEKÁVANÉ SE STALO SKUTKEM
(zpráva z roku 1901)

V letošním roce došlo k mimořádně důležité události pro celý podbrdský kraj. 30.srpna byla zahájena doprava na železniční jednokolejové trati ze Zadní Třebáně přes Liteň, Vosov a Hostomice do Lochovic. Po několikaletém rozhodování a upřesňování vedení vlastní trati byla stavba zahájena v loňském roce 1900 a zásluhu o její uskutečnění má Český sněm a komisionáři, především pak liteňský velkostatkář Josef Šebastián Daubek, velkostatkář Emanuel Greif z Hostomic, kníže Schwarzenberg z Osova, okresy Hořovice, Beroun a některé obce při trati.

Pod vedením ing. Krčka provedla stavbu firma J.Kubíček z Vinohrad. Náklad na stavbu činil půltřetího milionu rakouských korun, z nichž 75% bylo uhrazeno ze zemského rozpočtu, zbytek zaplatili koncesionáři. Jak již výše uvedeno, trať železnice musela být vyměřována několikrát, z důvodů změn projektu . Proto se např. Liteň nestala průjezdnou stanicí, ale úvratnou, kam vlaky od Zadní Třebáně i Lochovic vjíždějí a po "přešibování" lokomotivy zase odjíždějí.

Na stavbě pracovali většinou cizí dělníci, mezi nimi mnoho cizinců, dokonce tři muži z Mandžuska, otec s dvěma syny. Výstavba trati byla rozdělena do tří úseků: ze Zadní Třebáně do Litně, z Litně do Hostomic a z Hostomic do Lochovic. Snad jako každá nová trať vyžádala si i tato svou krvavou daň. Tři zvědavá děvčata z Hostomic přišla na staveniště, odjistila zde stojící ruční vozík, nasedla a rozjela se k Lochovicům. Kolej však končila pod zastávkou Radouš a vozík se překotil. Dvě z dívek zaplatily vyjížďku životem.
Zapsal: Josef Kozák


Slavnostní báseň u příležitosti 100 let "lokálky"

Dnes je pro nás slavný den,
splnil se nám dávný sen.

Volá Karlík, křičí Jára:
„Do Lochovic jede pára!“

Na kolejích je dnes živo,
taťkové už pijí pivo.

Starosta si projev chystá,
bude sláva dozajista.

Slavnostní už přijel vlak,
všichni napínáme zrak.

A již svou rukou kyne nám
Vivat, vivat císař pán!

Jaroslav MATOUŠEK

Originál článku naleznete ve zvláštním čísle Našich novin.


KDO BYL KDO
Josef Šebastián Daubek (1842-1922)

Velkostatkář a majitel liteňského panství, syn Josefa Františka Daubka, význačného obchodníka z Poličky, který v polovině 19. století panství liteňské zakoupil a hospodářsky pozvedl. V letech 1892-1901 byl zemským poslancem. Roku 1896 povýšen do šlechtického stavu. Na zámek do Litně jezdil F.Ženíšek, který ve Vlencích namaloval obraz Oldřich a Božena. Osoby na obraze mají tváře Daubkovy rodiny. Oldřich je Josef Šebastián.
O J.Š. Daubkovi se povídalo, že dal na mínění a rady sedláků. Říkával prý, že mají v sobě starou moudrost předků, které se vyplatí naslouchat. Když se například zvýšila výroba cihelny v Leči narazili mistři cihlářští na problém zhoršující se kvality hlíny. J.Š.Daubek tehdy chodíval mezi sedláky a domkáři a vyptával se jak to bývalo a co slýchávali. A nechodil nadarmo. Na základě hovorů nechal udělat zkušební vrty a velmi kvalitní hlínu našel v místech, kde se dnes říká "U čtyř svatejch" a kde bývala stará "ruční" cihelna. . Údajně se začala plánovat stavba lanovky, která by hlínu do cihelny pod Polovcem dopravovala, ale smrt J.Š.Daubka plány zhatila.
Vše uvedené mi vyprávěl pan Josef Fürst z Leče 12 (1902- 1987?), který měl jako kluk s J.Š.Daubkem osobní příhodu. Při jednom z výlovů Pustýho rybníka, který patřil lieňskému velkostatku, si JF, podobně jako jiní kluci, "schoval" do rákosí hezkou štiku. Zahlédl to však porybný, štiku vytáhl a jak ji držel za hlavu a za žábry, "nafackoval" ocasem malému Pepíkovi, co se do něj vešlo. Pak hodil štiku k ostatním do kádě. To se však nelíbilo J.Š.Daubkovi, který scénu sledoval a hned na porybného vykřikl: "Tak to ne. Když už jsi mu tou štikou namlátil, tak teď mu ji dej, ale taky mu řekni, že se cizí nebere".
A malý Pepík šel domů s rozpálenými tvářemi a s krásnou štikou.

Josef Kozák


KOMENTÁŘE ČTENÁŘŮ
Počet nalezených komentářů: 3


Josef Kozák, josef.kozak@seznam.cz, 11.10.2001, 17:05
Ani děšť...
... ani mráz ... tak to zpívá v jedné své písničce Michal Tučný. A stejně tomu bylo i oslavou 100 let lokálky... ani déšť, ani mrak... člověk si v té dobré náladě a nadšení a uprostřed krásných písniček Třehusku skoro ani nevšiml, že prší :-)
Miloslav Frýdl, miloslav.frydl@sitzn.cz, 10.10.2001, 10:21
Souhlas
Souhlasím s Jirkou Chomátem. Dobrá - a ještě lepší - práce. Klobouk dolů.
Milda Frýdl

P.S.: Jsem rád, že jsem sté narozeniny lokálky zažil a že jsem mohl trochu přiložit ruku k dílu.

J.Chomát, chomat@dufa.cz, 8.10.2001, 22:07
No tedy...
klobouk dolů...
Takhle perfektni stranky o oslavach 100 let lokalky si tedy ta nase trat zaslouzila uz davno :o)
Moc se povedly.

 

   

 

Tyto stránky obsahují textové a obrazové materiály týkající se místní dráhy Zadní Třebaň-Lochovice.

Je zde v kostce zachycena historie "lokálky", zvané "liteňka",i oslavy 100 let provozu, ketré proběhly 1.září LP 2001 za celodenního vydatného deště. Ani ten však většinu nadšenců neodradil a oslavy byly důstojně nadšené.

Historie trati podbrdské...
Oblast od Zadní Třebaně k Lochovicům se ve druhé polovině minulého století vyznačovala vyspělým zemědělstvím, zvláště řepařstvím.

Stroje místní dráhy...
310 - Kafemlejnek (Nazdárek) V době zahájení provozu kralovala trati parní lokomotiva zvaná Kafemlejnek nebo také Nazdárek.

Trať "lokálky"...
jak vypadala trať v době zahájení provozu

Vzpomínky z "lokálky"...
…a ten vláček přivezl mého tatínka z války. Já byl tenkrát malý kluk a hrál jsem si na písku před vrátky a když odjela mašina, tak za chvilku koukám, jak ulicí jde voják, v šedivém kabátu a vojenské čepici a s batohem.

Oslavy...
Desítky lidí nervózně přešlapují před nádražím v Zadní Třebani na Berounsku. Vytrvalý dešť bubnuje do jejich deštníků. Po chvíli se v zatáčce ozve houkání a do stanice se valí zahalena v kouři parní lokomotiva.

Obce kolem trati...
pár slov o obcích kolem místní trati

Mocnářství...
jeho apoštolské Veličenstvo a c.a k. mocnářství

VELKÁ přehršel fotografií z oslav 100 let provozu lokálky

Videonahrávky

příjezd lokálky (3.45 MB)
příjezd Františka Josefa I. (2.5 MB)
zdravice vodníků (2.3 MB)


Tato stránka je součástí prezentace
OÚ Zadní Třebaň

a nezávislého občasníku
Naše noviny.

Copyright: OÚ Zadní Třebaň
(c) 2002,
Design: Josef Kozák
(c) 2002,
Program: Jiří Chomát
(c) 2002

Další informace naleznete na internetových stránkách obce
Zadní Třebaň